Home > Blog > Prijsstrategie: De centen doen er toe

Prijsstrategie: De centen doen er toe


Lezen consumenten een prijs echt van links naar rechts? Of werkt het lezen van prijzen hetzelfde als het lezen van woorden, met een fixatie op het midden? Er is een interessant eye-tracking onderzoek gedaan, en dit kwam er uit. Plus een leuk voorbeeld van Rituals.

Bij het zien van een prijs, kijken we als eerste iets links van het midden naar de prijs, daarna naar links en daarna even vaak naar rechts als links. En minstens zo opvallend is deze bevinding: Consumenten besteden evenveel aandacht aan centen als aan euro's.

Oké en wat betekent dit? Bijvoorbeeld bij dit Rituals-pakket van € 25,90 zie je eerst 25, daarna 2 en daarna gaan onze ogen even vaak naar links als rechts. En we kijken zowel naar de centen als naar de euro's.Vaak is gedacht dat de consument van links naar rechts leest, waarbij hij nauwelijks aandacht besteedt aan het deel achter de komma, maar dat is dus niet waar. Een stuk chocola van € 2,99 leek slimme marketing te zijn, want we zouden de centen amper zien en in onze interpretatie zou het dus € 2 kosten, maar in werkelijkheid € 3. Maar nu is dus aangetoond dat die centen er wel degelijk toe doen.

En nu? Dit is waardevolle informatie om te gebruiken bij het bepalen én bij het visualiseren van prijzen als onderdeel van jouw marketingstrategie, dus doe er je voordeel mee.

Onderzoek: 'How Do Consumers Read and Encode a Price?' uit Journal of Consumer Research.